Quy định giá

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (TCNN&PT) xuất bản các bài báo theo hai mô hình chi trả riêng biệt:

-Các bài báo đăng ký (người truy cập vào bài báo cần phải trả chi phí để sử dụng bản đầy đủ): chi phí xuất bản được chi trả bởi chính các cá nhân hoặc tổ chức đăng ký (không thu phí xuất bản đối với cá nhân, tổ chức đăng bài).

-Các bài báo truy cập mở (người truy cập vào bài báo không cần phải trả tiền để sử dụng bản đầy đủ): chi phí xuất bản được chi trả bởi chính tác giả đăng bài, tổ chức hoặc cơ quan tài trợ của tác giả đăng bài thực hiện, chi phí xuất bản thường được gọi là Phí xuất bản bài báo (PXB).

Phí xuất bản bài báo

Bất kể tác giả lựa chọn cách xuất bản nào thì mục tiêu của chúng tôi cũng là như nhau và đảm bảo các bài báo được xuất bản nhanh, có sự kiểm soát chất lượng thích hợp và được phổ biến rộng rãi. Trong trường hợp tác giả chọn xuất bản với truy cập mở, có trả trước PXB, chúng tôi cũng sẽ xuất bản bài viết của các tác giả nhanh nhất có thể. Phí xuất bản bài báo của TCNN&PT dao động từ 65 đến 170 đô la Mỹ không bao gồm thuế, được báo giá rõ ràng trên bảng báo giá PXB và trên trang chủ tạp chí.

Điều chỉnh về PXB của TCNN&PT được xem xét thường xuyên và có thể thay đổi. Chúng tôi đặt PXB dựa trên các tiêu chí sau đây và chỉ được áp dụng cho các bài báo truy cập mở:

-Chất lượng TCNN&PT thay đổi theo thời gian, ví dụ như gia tăng về chỉ số trích dẫn, chỉ số ảnh hưởng, được đăng ký vào các chỉ mục uy tín như ACI, SCOPUS, v.v...

-Quy trình biên tập và kỹ thuật của tạp chí.

-Cân nhắc cạnh tranh giá cả.

-Điều kiện thị trường.

Miễn giảm PXB

Nếu tác giả muốn bài báo của mình được xuất bản theo mô hình truy cập mở, nhưng không có khả năng chi trả PXB thì các yêu cầu miễn giảm PXB sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và có thể được chấp nhận trong trường hợp thực sự cần thiết.

Các thỏa thuận với cơ quan tài trợ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển có thể thiết lập các thỏa thuận với các cơ quan tài trợ để giúp các tác giả tuân thủ các yêu cầu về truy cập mở của các tổ chức tài trợ. Trong một số trường hợp, các cơ quan tài trợ sẽ hoàn trả PXB mà các tác giả đã chi trả.

Chính sách hoàn trả

Để đảm bảo TCNN&PT không tính phí hai lần cho cùng một bài viết, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ PXB khi có khoản tài trợ thay thế được cung cấp cho bài báo truy cập mở. Ví dụ: khi một bài báo truy cập mở là một phần của một số báo đặc biệt, sau này số báo này được cung cấp quyền truy cập mở thông qua sự tài trợ của một tổ chức, chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ các PXB cho các cá nhân, tác giả hoặc cơ quan thay mặt họ thanh toán trước kia.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển sẽ không hoàn lại tiền hoặc chi phí trong các trường hợp dưới đây

Rút lại bài viết: TCNN&PT đã cung cấp dịch vụ xuất bản và chỉ có thể thu hồi khoản chi phí này thông qua PXB. Việc rút lại bài báo sau này không làm thay đổi các dịch vụ xuất bản đã được TCNN&PT cung cấp nên TCNN&PT sẽ không hoàn trả khoản PXB này.

Xóa bài viết: Ở một số trường hợp hiếm, các bài báo bị xóa hoàn toàn sau khi được chấp nhận xuất bản, chúng tôi sẽ không hoàn lại PXB. Điều này là do TCNN&PT đã cung cấp dịch vụ xuất bản và chỉ có thể thu hồi khoản chi phí này thông qua PXB. Việc xóa bài báo sau đó không làm thay đổi những khoản chi phí này của TCNN&PT.

Các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của TCNN&PT: Điều này có thể bao gồm khi thiên tai hoặc các thảm họa khác ngăn cản Tạp chí thực hiện công việc của mình.

Giá đăng ký

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển xuất bản các bài báo đăng ký mà việc xuất bản được tài trợ bởi các khoản thanh toán được thực hiện bởi các cá nhân hoặc tổ chức đăng ký. Giá đăng ký được đặt độc lập với các bài báo truy cập mở và các bài báo truy cập mở không được bao gồm khi tính giá đăng ký. Giá đăng ký được tính toán và điều chỉnh dựa trên các tiêu chí sau:

-Khối lượng bài viết

-Chất lượng tạp chí

-Cách sử dụng tạp chí, ví dụ như cho cá nhân, tập thể hay phổ biến ra công chúng

-Các quy trình biên tập

-Cân nhắc cạnh tranh

-Và các doanh thu khác như đóng góp thương mại từ quảng cáo, tái bản và bổ sung, v.v...

Các tiêu chí này chỉ áp dụng cho các bài đăng ký, không áp dụng cho các bài truy cập mở khi đặt giá niêm yết. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng xem bảng giá đăng ký của chúng tôi dành cho thư viện và các đơn vị.

Các lựa chọn đăng ký

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển cung cấp nhiều lựa chọn đăng ký để mua bài báo phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm:

-Các thư viện và tổ chức: Phương thức chi trả được điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Đối với khách hàng mua tuyển tập của TCNN&PT theo nhu cầu hay 1 chủ đề nào đó, giá mua sẽ được điều chỉnh tùy theo điều kiện thị trường, số lượng mua và các yếu tố thỏa thuận khác. Giá của các số của TCNN& PT thay đổi hàng năm dựa trên sự cạnh tranh, số lượng, chất lượng của Tạp chí, cách sử dụng các bài báo đăng ký, cũng như các tính năng khác. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

-Cá nhân: Các độc giả không liên kết với một tổ chức, hoặc chỉ muốn truy cập thuận tiện vào một đề tài không có sẵn trong thư viện, có thể đăng ký tài khoản cá nhân để mua bài báo hay thuê bài báo.

-Để biết thêm thông tin về các chương trình truy cập miễn phí hay các chương trình với chi phí thấp của TCNN&PT, hãy nhấp vào đây.

●Không tính phí 2 lần: chính sách của TCNN&PT là không tính phí người đăng ký đối với các bài viết truy cập mở và chỉ tính phí đối với các bài báo đăng ký (bài báo phải trả tiền để tải).

Giá niêm yết của TCNN&PT

Các bài báo truy cập mở sẽ không được tính vào giá niêm yết của TCNN&PT. Tương tự, PXB sẽ chỉ dựa trên các tiêu chí áp dụng cho các bài báo truy cập mở.

Mua tuyển tập

Giá niêm yết của tuyển tập chỉ bao gồm các bài báo đăng ký và không tính các bài báo truy cập mở.