Chính sách thẩm định bài báo

●Quá trình thẩm định bản thảo nhằm đảm bảo rằng, chỉ những bản thảo khoa học có chất lượng mới được công bố. Đây là một phương pháp khách quan đảm bảo sự xuất sắc trong xuất bản học thuật, quy trình thẩm định khách quan được tất cả các tạp chí khoa học có uy tín áp dụng. Các cán bộ thẩm định bản thảo của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (TCNN&PT), đó là lý do tại sao tất cả các bản thảo đến đều được đồng nghiệp xem xét theo quy trình nêu dưới đây:

Đánh giá sơ lượt bản thảo

●Một trong những cán bộ Biên tập chính sẽ đánh giá tất cả các bản thảo đã nộp. Rất hiếm, nhưng vẫn có thể có nếu một bản thảo đặc biệt được chấp nhận ở giai đoạn này. Các bản thảo bị loại ở giai đoạn này thường là không nguyên bản, có sai sót khoa học nghiêm trọng, ngữ pháp hoặc tiếng Anh kém, hoặc nằm ngoài mục đích và phạm vi xuất bản của Tạp chí. Những bài đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sẽ được chuyển cho ít nhất hai cán bộ thẩm định cùng lĩnh vực chuyên môn để xem xét.

●Nếu bản thảo bị từ chối ở giai đoạn này, các tác giả của các bản thảo sẽ được thông báo trong vòng hai tuần kể từ lúc nộp bài báo thành công.

Loại hình thẩm định bản thảo được sử dụng

●Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển sử dụng phương pháp thẩm định kín hai chiều (double blind), trong đó danh tính của cán bộ thẩm định và của tác giả được giữ kín trong quá trình thẩm định.

Lựa chọn cán bộ thẩm định

●Cán bộ thẩm định được lựa chọn dựa trên lĩnh vực chuyên môn và ngẫu nhiên theo danh sách cập nhật nhất của Ban biên tập Tạp chí. Tác giả có quyền đề xuất cán bộ thẩm định, tuy nhiên phân quyền thẩm định là do Ban biên tập Tạp chí quyết định.

Báo cáo của cán bộ thẩm định

●Cán bộ thẩm định được yêu cầu thẩm định bản thảo theo các nội dung sau:

-Nghiên cứu có nguyên bản hay không cả về nội dung, phương pháp và dữ liệu.

-Phương pháp nghiên cứu có hợp lý hay không.

-Các kết quả có được trình bày rõ ràng, các kết luận đưa ra có hợp lý dựa trên các kết quả hay không.

-Có tham khảo, trích dẫn một cách chính xác và đầy đủ các nghiên cứu có liên quan trước đó hay không

-Có tuân theo các nguyên tắc đạo đức xuất bản thích hợp, đặc biệt là có liên quan đến đạo văn hay không.

-Có đóng góp một cách đáng kể, có ý nghĩa vào lĩnh vực khoa học được nghiên cứu hay không.

●Chỉnh sửa ngôn ngữ không phải là một phần của quy trình thẩm định, nhưng các phản biện viên được khuyến khích đề xuất chỉnh sửa ngôn ngữ và văn phong cho bản thảo. Ở vòng xét duyệt cuối cùng, Biên tập viên sẽ kiểm tra các vấn đề về tính đúng đắn của ngôn ngữ và văn phong, và có thể đề xuất hoặc áp dụng các chỉnh sửa tại điểm này. Trong một số trường hợp, bản thảo có thể được trả lại cho (các) tác giả để chỉnh sửa về ngôn ngữ và văn phong.

Thời gian của quá trình thẩm định

●Thời gian cần thiết cho quá trình thẩm định phụ thuộc vào phản hồi của các cán bộ thẩm định. Đối với TCNN&PT, thời gian thông thường cho vòng đầu tiên của quy trình thẩm định là 6 tuần, tối đa là trong vòng 3 tháng. Nếu các báo cáo của các cán bộ thẩm định có mâu thuẫn với nhau hoặc báo cáo bị trì hoãn một cách không cần thiết, Ban biên tập Tạp chí có thể tìm kiếm thêm ý kiến ​​chuyên gia, hoặc cán bộ thẩm định khác. Trong trường hợp tìm kiếm phản biện viên khác để xem xét lại bản thảo là rất khó khăn, trong khi báo cáo hiện có của cán bộ thẩm định đã đủ thuyết phục Biên tập viên, quyết định chấp nhận, từ chối hoặc yêu cầu tác giả sửa đổi có thể được đưa ra trên cơ sở của báo cáo thẩm định hiện có.

Báo cáo cuối cùng

●Quyết định cuối cùng để chấp nhận hoặc từ chối bản thảo sẽ được gửi đến tác giả cùng với các khuyến nghị do các cán bộ thẩm định đưa ra, bao gồm (nếu có) các nhận xét nguyên văn của các cán bộ thẩm định.

Quyết định của Tổng biên tập là quyết định cuối cùng

●Các cán bộ thẩm định, dựa trên báo cáo của mình sẽ tư vấn cho Tổng biên tập, người chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng chấp nhận hoặc từ chối bản thảo.

Trở thành cán bộ thẩm định cho TCNN&PT

●Nếu bạn hiện chưa là cán bộ thẩm định cho TCNN&PT nhưng mong muốn được trở thành cán bộ thẩm định, vui lòng liên hệ với Tòa soạn Tạp chí theo địa chỉ thư điện tử: jad@hcmuaf.edu.vn.

●Các lợi ích của việc làm cán bộ thẩm định cho TCNN&PT bao gồm: có cơ hội được xem xét và đánh giá công trình nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với chuyên môn của cán bộ thẩm định, và có đóng góp vào tính hoàn thiện của nghiên cứu khoa học đó một khi nó được công bố. Những cán bộ thẩm định cũng nhận được quyền truy cập miễn phí một tháng vào cơ sở dữ liệu của Tạp chí của chúng tôi đối với mỗi bản thảo đã phản biện thành công. Cán bộ thẩm định có thể tham khảo và trích dẫn các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất được công bố trên TCNN&PT nếu được sự cho phép của (các) tác giả và của Tạp chí.