1. BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

I

Thành viên trong nước

1 Chế Minh Tùng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Tổng biên tập
2 Nguyễn Đình Phú Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
University of California, Irvine, Mỹ
Biên tập viên
3 Lê Đình Đôn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Biên tập viên
4 Lê Quốc Tuấn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Biên tập viên
5 Nguyễn Bạch Đằng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Biên tập viên
6 Nguyễn Huy Bích Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Biên tập viên
7 Phan Tại Huân Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Biên tập viên
8 Nguyễn Phú Hòa Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Biên tập viên
9 Võ Thị Trà An Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Biên tập viên
10 Tăng Thị Kim Hồng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Biên tập viên

II

Thành viên nước ngoài

11

Tô Phúc Tường

Nguyên chuyên gia IRRI, Việt Nam

Biên tập viên

12

Peeyush Soni

Asian Institute of Technology, Thái Lan

Biên tập viên

13

Ta-Te Lin

National Taiwan University, Đài Loan

Biên tập viên

14

Glenn M. Young

University of California, Davis, Mỹ

Biên tập viên

15

Soroosh Sorooshian

University of California, Irvine, Mỹ

Biên tập viên

16

Katleen Raes

Ghent University, Bỉ

Biên tập viên

17

Vanessa Louzier

Lyon University, Pháp

Biên tập viên

18

Wayne L. Bryden

The University of Queensland, Úc

Biên tập viên

19

Jitender Singh

Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Ấn Độ

Biên tập viên

20

Kevin Fitzsimmons

University of Arizona, Mỹ

Biên tập viên

21

Cyril Marchand

University of New-Caledonia, Pháp

Biên tập viên

22

Koichiro Shiomori

University of Miyazaki, Nhật Bản

Biên tập viên

23

Kazunari Tsuji

Saga University, Nhật Bản

Biên tập viên

24

Sreeramanan Subramaniam

Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Biên tập viên

25

Thomas L. Rost

University of California, Davis, Mỹ

Biên tập viên

26

James E. Hill

University of California, Davis, Mỹ

Biên tập viên

2. BAN THƯ KÝ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Thương

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Trưởng ban thư ký

2

Trương Quang Bình

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Trưởng ban trị sự

3

Hoàng Minh Phượng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Thành viên