1. BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

-Thành viên trong nước

●Tổng biên tập
Nguyễn Hay (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

●Phó tổng biên tập
Chế Minh Tùng (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

●Biên tập viên
Nguyễn Đình Phú (Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM & University of California, Irvine, Mỹ)
Lê Đình Đôn (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Lê Quốc Tuấn (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Nguyễn Bạch Đằng (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Nguyễn Huy Bích (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Phan Tại Huân (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Nguyễn Phú Hòa (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Võ Thị Trà An (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Tăng Thị Kim Hồng (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

-Thành viên nước ngoài
●Biên tập viên
Tô Phúc Tường (Nguyên chuyên gia IRRI, Vietnam)
Peeyush Soni (Asian Institute of Technology, Thái Lan)
Ta-Te Lin (National Taiwan University, Đài Loan)
Glenn M. Young (University of California, Davis, Mỹ)
Soroosh Sorooshian (University of California, Irvine, Mỹ)
Katleen Raes (Ghent University, Bỉ)
Vanessa Louzier (Lyon University, Pháp)
Wayne L. Bryden (The University of Queensland, Úc)
Jitender Singh (Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Ấn Độ)
Kevin Fitzsimmons (University of Arizona, Mỹ)
Cyril Marchand (University of New-Caledonia, Đức)
Koichiro Shiomori (University of Miyazaki, Nhật Bản)
Kazunari Tsuji (Saga University, Nhật Bản)
Sreeramanan Subramaniam (Universiti Sains Malaysia, Malaysia)

2. BAN THƯ KÝ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
●Trưởng ban thư ký
Huỳnh Tiến Đạt (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
●Trưởng ban trị sự
Trương Quang Bình (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
●Thành viên
Huỳnh Phương Long (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)