Liên hệ

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
P. 404, Tòa nhà Thiên Lý
P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 37245670
Email: jad@hcmuaf.edu.vn

Liên hệ

Tòa soạn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Trường Đại học Nông Lâm - TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại (028) 37245670

Liên hệ hỗ trợ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số điện thoại (028) 37245670