Liên hệ chính thức

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
P. 404, Tòa nhà Thiên Lý
P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 37245670
Email: jad@hcmuaf.edu.vn

Liên hệ hỗ trợ
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số điện thoại (028) 37245670
jad@hcmuaf.edu.vn