Tại Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, chúng tôi tin rằng việc khuyến khích sự trao đổi trí tuệ và sự hợp tác trong cộng đồng nghiên cứu là quan trọng. Các hội nghị và hội thảo của chúng tôi đóng vai trò như những nền tảng năng động, nơi mà các nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia ngành công nghiệp có thể cùng nhau khám phá và trao đổi những tiến bộ mới nhất, chia sẻ thông điệp và tham gia vào các cuộc thảo luận ý nghĩa, thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cam kết của chúng tôi đối với việc hỗ trợ truyền bá kiến thức và khuyến khích đối thoại đa ngành được phản ánh qua loạt các hội nghị và hội thảo đa dạng mà chúng tôi tổ chức. Cho dù bạn là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học cây trồng, kinh tế nông nghiệp, thực hành nông nghiệp bền vững hoặc bất kỳ lĩnh vực nông nghiệp nào khác, sự kiện của chúng tôi mang đến cơ hội đặc biệt để kết nối với những người có cùng quan điểm, cập nhật thông tin về nghiên cứu hàng đầu và đóng góp vào sự phát triển chung của nền tri thức nông nghiệp.

Vui lòng cập nhật thông tin về các hội nghị và hội thảo sắp tới do Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển và Đại học Nông Lâm tổ chức tại đây. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh đẩy mạnh biên giới của nghiên cứu, phát triển và bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng tôi mong đợi sự tham gia của bạn vào cộng đồng năng động của chúng tôi.