●Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (TCNN&PT) là một tạp có bình duyệt, xuất bản các nghiên cứu quan trọng và mới trong nhiều lĩnh vực như Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Cơ khí nông nghiệp, Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp, Lâm nghiệp, Nông học, Tài nguyên và Môi trường, Thú y và Thủy sản. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển là một tạp chí truy cập mở, xuất bản các nghiên cứu gốc, các bài tổng quan, các bài nghiên cứu ngắn và các bài báo mời đặc biệt. Chúng tôi cũng xuất bản các số báo đặc biệt, tập trung vào các chủ đề mới nổi hiện thời trong khoa học nông nghiệp.

●Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (trước đây có tên là Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp) xuất bản 6 số/năm và đã xuất bản hơn 19 tập từ năm 2002. Từ tháng 06/2018, Tạp chí đã bắt đầu xuất bản các số báo trực tuyến bằng 2 ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt).

●Thời gian xuất bản: Số 1 (tháng 2), Số 2 (tháng 4), Số 3 (tháng 6, tiếng Anh), Số 4 (tháng 8), Số 5 (tháng 10), Số 6 (tháng 12, tiếng Anh).

●Số bài báo được xuất bản trong mỗi số của tạp chí dao động từ 6 đến 12 bài.

●Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

●Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nằm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (0 – 1,0 điểm).

●Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển được hỗ trợ bởi Chính phủ Việt Nam (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo). Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. In tại Việt Nam.

Liên hệ
●Tòa soạn: P. 404, Tòa nhà Thiên Lý, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
KP. 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM
●Điện thoại: (028) 37245670
●Website: http://jad.hcmuaf.edu.vn
●Email: jad@hcmuaf.edu.vn

-Tác giả muốn đăng bài và người dùng có thể truy cập trang Tạp chí theo địa chỉ jad.hcmuaf.edu.vn để có thêm thông tin chi tiết về chính sách tạp chí, đăng ký tạp chí, nộp bản thảo, quy trình phản biện và phí xuất bản.