Dịch vụ chỉnh sửa tiếng Anh

●Hàng năm có hàng trăm bài báo bị từ chối do chưa đạt yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển (TCNN&PT) có thể hỗ trợ tác giả trong hiệu đính ngôn ngữ tiếng Anh của các bài báo.

●Chúng tôi có đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm hiệu chỉnh tiếng Anh trong tất cả các lĩnh vực xuất bản của Tạp chí.

●Dịch vụ hiệu chỉnh của TCNN&PT bao gồm:

  -Chỉnh sửa cơ bản: mỗi bản thảo được một biên tập viên có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực hiệu chỉnh về các vấn đề như thuật ngữ; cách viết, các lỗi chính tả và ngữ pháp.

  -Chỉnh sửa nâng cao: cung cấp giải pháp chỉnh sửa toàn diện, bao gồm chỉnh sửa mở rộng cho ngôn ngữ và cách viết. Bản thảo sau khi chỉnh sửa sẽ trở nên hợp lý và có sự liên kết trong các lập luận của bài báo khoa học.

●Điều khoản của dịch vụ

-Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển tự tin sẽ cải thiện chất lượng bản thảo của bạn và tăng cơ hội xuất bản của bài báo. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo việc xuất bản, chúng tôi đảm bảo rằng, nếu phiên bản đã chỉnh sửa của bài báo do sử dụng Dịch vụ chỉnh sửa ngôn ngữ tiếng Anh do TCNN&PT cung cấp bị từ chối chỉ vì lỗi ngôn ngữ tiếng Anh, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại bài báo của bạn miễn phí.

Dịch vụ chuẩn bị định dạng bản thảo

●Các chuyên viên định dạng của Tạp chí sẽ đảm bảo rằng, bản thảo và tài liệu tham khảo được sử dụng trong bản thảo được định dạng theo hướng dẫn, văn phong của Tạp chí.

●Tất cả các số liệu, bảng biểu và các hình, biểu đồ được đặt đúng vị trí trong bản thảo, tiêu đề và chú giải hình được chuẩn hóa theo yêu cầu của Tạp chí.

●Điều khoản của dịch vụ

-Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển tự tin sẽ cải thiện chất lượng bản thảo của bạn và tăng cơ hội xuất bản của bài báo. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo việc xuất bản, chúng tôi đảm bảo rằng, nếu phiên bản đã chỉnh sửa của bản thảo do sử dụng Dịch vụ chỉnh sửa định dạng do TCNN&PT cung cấp bị từ chối chỉ vì lỗi định dạng, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại bài báo của bạn miễn phí.