Quay lại chi tiết bài viết Sự lưu hành và đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập từ dê nuôi tại thành phố Cần Thơ Tải xuống Tải PDF