Quay lại chi tiết bài viết Xây dựng các hàm độ thon thân cây Keo lai (Acacia hybrid) tại tỉnh Đồng Nai Tải xuống Tải PDF