Quay lại chi tiết bài viết Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio spp. phân lập từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei ) nuôi thương phẩm thu mẫu tại Chợ Đầu Mối Bình Điền Tải xuống Tải PDF