Quay lại chi tiết bài viết Tình hình sử dụng và tồn dư của paclobutrazol trong đất trồng sầu riêng (Durio zibethinus Murr.) tại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre Tải xuống Tải PDF