Quay lại chi tiết bài viết Đánh giá khả năng kết hợp chung của 15 dòng dưa leo (Cucumis sativus L.) thế hệ I5 Tải xuống Tải PDF