Quay lại chi tiết bài viết Sự tương quan giữa tuyến trùng và tính chất đất trên một số vùng đất trồng hồ tiêu thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai Tải xuống Tải PDF