Quay lại chi tiết bài viết Đánh giá hiệu quả bảo vệ vắc xin bất hoạt từ Streptococcus agalactiae (GBS) hoang dại trên cá rô phi ( Oreochromis sp.) Tải xuống Tải PDF