Quay lại chi tiết bài viết Phân lập, tuyển chọn các dòng vi khuẩn sinh carotenoid từ môi trường biển và xác định điều kiện ly trích sắc tố Tải xuống Tải PDF