Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của lipoprotein tỷ trọng thấp chiết xuất từ lòng đỏ trứng gà trong bảo quản lạnh (4℃ ) tinh dịch chó. Tải xuống Tải PDF