Quay lại chi tiết bài viết Khảo sát, định danh cây họ cau dừa tại các vựa kiểng ở Thành phố Hồ Chí Minh và ứng dụng trong thiết kế sân vườn Tải xuống Tải PDF