Quay lại chi tiết bài viết Hiệu quả của propylene glycol trong phòng và trị bệnh xeton huyết ở bò sữa trong giai đoạn khai thác sữa Tải xuống Tải PDF